• Ako vlastne funguje?

  USSD je technológia podobná SMS. V prípade USSD vždy komunikuje počítač (server) s mobilným telefónom a správ si vymenia niekoľko. Na počítači beží tzv. aplikácia, ktorá poskytne službu/tovar/informáciu a pod. Z telefónu sa USSD aplikácia spustí zavolaním špeciálneho čísla. napr. *142*1*22# (ukážková aplikácia, nevykonáva reálne aktivity). „Volanie“ je bezplatné. Na telefóne sa nič neinštaluje ani neukladá.

  Zavolajte
  na číslo

  *142*1*22#

  Zavolané. Čo ďalej?

  Ako vlastne funguje?

  USSD je technológia podobná SMS. V prípade USSD vždy komunikuje počítač (server) s mobilným telefónom a správ si vymenia niekoľko. Na počítači beží tzv. aplikácia, ktorá poskytne službu/tovar/informáciu a pod. Z telefónu sa USSD aplikácia spustí zavolaním špeciálneho čísla. napr. *142*1*22#. „Volanie“ je bezplatné. Na telefóne sa nič neinštaluje ani neukladá.

O spoločnosti

Sme EuroSMS a sme na trhu už niekoľko rokov


Činnosť EuroSMS s.r.o., ako už z názvu vyplýva, spočíva v zabezpečovaní systémov pre automatizované posielanie krátkych správ z CRM, ERP, CMS, bankových a kampaňových systémov, web aplikácií, ústrední a pod.

Pôvodne drobná firma sa v priebehu štyroch rokov vypracovala na najväčšieho slovenského sms agregátora poskytujúceho svoje služby bankám, nebankovým spoločnostiam, nadnárodným korporáciám, ako aj menším domácim firmám.

EuroSMS v súčasnosti agreguje prevádzku miliónov domácich a zahraničných sms mesačne, obsluhuje 70% trhu a svojím obratom sa prepracováva medzi top 100 IT firiem Slovenska.

Činnosť EuroSMS sa datuje od roku 2002 založením jej predchodcu - InDaTeX s.r.o. Medzi významné projekty (okrem iných), kde sa špecialisti okolo InDaTeX podielali, patrí: vytvorenie projektu SK-NIC, vývoj TTM v Telekome, zavedenie TTM v Siemens, vytvorenie a prevádzkovanie úspešného portálu nehnutelnosti.sk, atď.

Od roku 2011 sa spoločnosť začala intenzívne venovať sms agregácii a po enormnom náraste dopytu sa v roku 2012 oddelila a etablovala pod novým názvom EuroSMS s.r.o.

EuroSMS od svojho počiatku pracovala na tvorbe vlastného Telco softvéru a kontinuálne investuje prostriedky nielen do vývoja, ale aj najkvalitnejších technických zariadení na ich prevádzku. V súčasnosti uvádza do prevádzky technológiu USSD, opäť na softvéri z vlastného vývoja.


EuroSms

Technológie

Sme EuroSMS a sme na trhu už niekoľko rokov


Technológia USSD pracuje na podobnom princípe ako SMS. USSD benefituje v komplexnosti využitia. Kým SMS je (zvyčajne) jednosmerná informácia z telefónu na telefón, resp. z technológie na telefón, USSD umožňuje rozsiahly automatizovaný dialóg medzi softvérom (počítačom) a telefónom.

Snáď najelementárnejšiu predstavu demonštruje dotazník (prieskum verejnej mienky). Príklad: počítač pošle na telefón správu: „Uveďte svoje meno“, majiteleľ telefónu môže (ale aj nemusí) odpovedať napr.: „Miroslav X“. Počítač sa následne opýta: „Čítate častejšie 1) denníky 2) mesačníky“, osoba odpovie: „1“, atď. Z hľadiska užívateľa prebieha komunikácia formou podobnou SMS. Dôležité je, že na základe prijatých informácií (v tomto prípade povedzme o periodicite čítania) vie počítač ďalší rozhovor smerovať inak v prípade denníkov ako mesačníkov.

Postupu, v akom sú otázky kladené, resp. čo je predmetom dialógu medzi počítačom a telefónom, hovoríme USSD aplikácia. Jednému spusteniu aplikácie hovoríme sedenie (session), v ktorej počítač udržiava spojenie s jedným telefónom a komunikuje s ním. Sedení môže súčasne prebiehať značné množstvo.

Uvedený príklad ukázal, ako dokáže počítač iniciovať (spustiť) komunikáciu s majiteľom telefónu. Existuje však aj opačná cesta - osoba môže požiadať o spustenie ľubovoľnej aplikácie na svojom mobile „zavolaním“ špeciálneho tel. čísla. (Napr. *142*1*22# ) Namiesto štandardného hovoru sa spustí USSD aplikácia zviazaná výhradne s uvedeným číslom. Užívateľ sa nemusí obávať spoplatnenia – z jeho strany sa jedná o bezplatnú komunikáciu, náklady hradí prevádzkovateľ aplikácie a cena za celé sedenie je porovnateľná s poplatkom za SMS. Teda človek môže iniciovať USSD bankovú aplikáciu, získať technickú podporu, USSD aplikácia poskytne informáciu o stave rozličných žiadosti, cestovných poriadkoch, umožní objednať sa u lekára, uzatvoriť online poistenie a pod.

Z užívateľského pohľadu je dôležité vedieť, že USSD nevyžaduje dátovú komunikáciu (ani 3G, ani WiFi), je použiteľná aj v zahraničí (v roamingu), USSD aplikácia sa neinštaluje do telefónu a podporuje ho 99% (aj úplne starých typov) telefónov, jednotlivé časti dialógu sa v telefóne neukladajú, užívateľ má úplnú slobodu v rozhodovaní, či chce alebo nechce komunikovať. Aplikácia má vždy textovú podobu, funkcionalita je teda pre užívateľa triviálna a nevyžaduje špeciálne zručnosti.

Z hľadiska prevádzkovateľa aplikácie je podstatné, že zriadenie služby je bezplatné. Spoplatnené sú jednotlivé dialógy a to v hodnotách blízkych cene SMS. EuroSMS poskytuje tzv. USSD API – zjednodušené programátorské rozhranie na výstavbu vlastných aplikácií (samotná USSD technológia je totiž značne komplikovaná), resp. pokiaľ nie je k dispozícii vývojárska kapacita, EuroSMS vytvorí aplikáciu s požadovanými parametrami a umožní jej prevádzku vo vlastnom Cloude.


Referencie

Sme EuroSMS a sme na trhu už niekoľko rokov


Medzi klientov EuroSMS s.r.o. patria spoločnosti všetkých segmentov trhu - domáce a zahraničné bankové inštitúcie, mobilní operátori, nebankové pôžičkové spoločnosti, kuriéri, telco operátori, narodní poskytovatelia služieb, známe internetové, či kamenné obchody.


Kontakt


If you see this, please leave this form field blank.

If you see this, please do not change this field.

Kontaktné informácie

EuroSMS s.r.o.
Račianska 96
831 02 Bratislava
Slovensko
Tel: +421 911 455 585
Mail: info@eurosms.com

Zapísaná v OR SR Bratislava 1,
odd.: Sro, vl.č.: 73978/B.

IČO: 46 166 939
IČ DPH: SK2023291325
Číslo B.Ú.: SK12345678912345679/7